[GOM-引擎] 新天煞沉默天影六大陆修复开区端-带假人-盘古插件-光柱-...

[复制链接]
新天煞沉默天影六大陆修复开区端-带假人-盘古插件-光柱-自动拾取-自动回收


补丁大小: 9.47G


需要盘古插件
全新更新天影六大陆,九重天新做 添加新专属20件  新装备。酆都 重做  中土也重做了。更新了50件专属新加酆都大陆,更新buff十多条
只提供前期初步的玩法, 剩余的玩家自行摸索
该版本偏向于探索搜集玩法、游戏的整体进度不快、差距可能不是一时半会能拉开的,请大家耐心点
消费档次:
RMB点充值1:10,员宝充直1:20000,金币只能游戏中获取
1.捐献+狂暴=300+100RMB点,充值RMB点。
2.有条件的土豪可以花费88万元宝在主城左上角(勋章合成)购买一个“贵族狂龍章”.送1-4转材料,属性非常强大.散人也可以打一级的合上去
3.一大陆称号弄满共需要1150个称号卷轴(商铺有卖5000元宝一个)需要 :575元的充值元宝
以上就是该版本开局的所有消费,元宝也游戏怪物会爆出、金币只能游戏中获取
4.游戏充值积分达到100以上开通自动挂机功能。
Images00.BMP
Images01.BMP
Images02.BMP
Images03.BMP
Images04.BMP
Images05.BMP
Images06.BMP
Images07.BMP
Images08.BMP
Images09.BMP
Images10.BMP
Images11.BMP
Images12.BMP
Images13.BMP
Images14.BMP
Images15.BMP
Images16.BMP
Images17.BMP
Images18.BMP
Images19.BMP
Images20.BMP
Images21.BMP
Images22.BMP
Images23.BMP
Images24.BMP
Images25.BMP
Images26.BMP
Images27.BMP
Images28.BMP
Images29.BMP
Images30.BMP
Images31.BMP
Images32.BMP
Images33.BMP
Images34.BMP
Images35.BMP
Images36.BMP
Images37.BMP
Images38.BMP
Images39.BMP
Images40.BMP
Images41.BMP
Images42.BMP
Images43.BMP
Images44.BMP
Images45.BMP
Images46.BMP
Images47.BMP
Images48.BMP
Images49.BMP
Images50.BMP
Images51.BMP
Images52.BMP
Images53.BMP
Images54.BMP
Images55.BMP
Images56.BMP
Images57.BMP


QQ||站长QQ:1889965 ( 京ICP备2021025467号-1 )

GMT+8, 2022-8-9 15:38 , Processed in 0.125814 second(s), 25 queries .

站长QQ:1889965 黑猫版本

快速回复 返回顶部 返回列表